SPINNINGUPÜÜGIVÕISTLUS 2022

 

Võistluste reeglid:

 

1. Võistluskoht : Suure-Jaani paisjärv

2. Aeg: 28. mai 2022 a.

3. Registreerimine kell 07.00-08.00 Kalapüük kell: 08.00 -11.00.

4. Võistlusklassid on üldine, noored (-14 a. k.a.)

5. Autasustatakse kolme paremat üldarvestuses, ning kolme

paremat noort. Auhindatakse ka parima tulemusega naist, noorimat osavõtjat, suurima kala saajat, parimat Säga klubi liiget + loosiauhinnad.

6. Püügivahendiks on klassikaline spinning rulliga, lant ( mitte lendõng ) ja abivahendiks kahv.

7. Keelatud on kasutada elus ja surnud sööta.

8. Kaalumisele lähevad mõõdus haugid (L- 45 cm) ja ahvenad.

9. Väljapüütud kala esitab võistleja kaalumiseks võistluse lõppedes 11.00-11.15

10. Alamõõdulised haugid kaalumisele ei lähe ja vabastatakse ettevaatlikult ning lastakse järve tagasi.

11. Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel.

12. Kui kalade kogukaal on mitmel võistlejal sama, siis võitja

selgitatakse võistlejate suurimate kalade järgi.

13. Tekkinud prahi palume järve äärest koristad ja endaga kaasa võtta.

14. Püügikoha valik käib printsiibil „kes ees, see mees”.

15. Soovitatav kaugus võistlejate vahel on vähemalt 5 meetrit.

16. Kõik võistlejad on järve ääres omal vastutusel.

17. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

18. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

19. Püügil spinninguga peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest (v.a. soodustatud isikud).

20. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

21. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu.

22. Kalapüük toimub klassikalist spinningupüüki silmas pidades, st. toimub heide, mille käigus vabastatakse rullilt tamiil(nöör). Soovitud punkti heidetud pettesõõt keritakse vabalt valitud tehnikale uuesti viskeeelsesse asendisse tagasi.

23. Peale teist hoiatust võistleja DISKVALIFITSEERITAKSE!!!

NII LIHTNE SEE ONGI!!!

 

 

VASTLAAHVEN 2014

1. Võistluskoht: Suure-Jaani paisjärv

2. 8.märts 2014 a ja registreerimine alates kell 9:00

3. Kalapüük kell: 10:00 -13:00

4. Kalade kaalumine võistluse lõppedes kell13:00

5. Osavõtutasu:Täiskasvanud 7€ (pensinärid , lapsed ja SÄGA klubi liikmed 3€)

6. Võistlusklassid on üld, noored (-14 eluaastat k.a.),Autasustatakse ka parimat naist, noorimat osavõtjat, suurima kala saanud võistlejat ja parimat Säga klubi liiget.

7. Parimaks tulemuseks tunnistatakse suurimat kalade kogukaalu.

8. Võrdse kogukaalu korral eelistatakse suurima kala saanud võistlejat.

9. On lubatud kasutada korraga vaid ühte talipüügivahendit, mis koosneb ridvast, rullist ja hasplist, tamiilist, vabalt valitud noogutist ja ühest kirptirgust või sikutist.

10. Lubatud on traditsioonilised õngesöödad: tõugud, ussid, tainad,söögipastad, samuti mõõdukas peibutussöötmine.

11. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.

12. Kõik püütud kalad palume koheselt panna kotti ja tekkinud prahi palume järve jäält koristada ja endaga kaasa võtta.

13. Soovitatav kaugus võistlejate vahel on vähemalt 5 meetrit.

14. Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel.

15. Kalade kaalumine toimub järvejääl

16. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.

17. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.

19. Kohtunikel on õigus enne võistluse algust kontrollida et võistlejal ei oleks kaasas varem püütud kalu.

20. KEELATUD on kaalumisele esitada mitte võistleja poolt püütud või ka varem püütud kalu.

 

    Võistlusreeglid