2010 aasta võistlused

 

 

 

21 veebruar: Talipüügivõistlus "Vastlaahven" Suure-Jaani paisjärvel.

Registreerimine 09:00, teave 51 62 752 Heino Johanson

 

 

29 mai: Spinningupüügivõistlus Suure-Jaani paisjärvel.

Registreerimine 07.00, teave 51 62 752 Heino Johanson

 

 

7 august: Õngitsemisvõistlus "Suur Võistuõngitsemine" Suure-Jaani paisjärvel.

Registreerimine 07.00, teave 51 62 752 Heino Johanson