2009 aasta võistlused

2009 AASTA VÕISTLUSED

           28 veebruar: Talipüügivõistlus  "Vastlaahven" Suure-Jaani paisjärvel.
         Registreerimine 09:00, teave 51 62 752 Heino Johanson
                

         30 mai: Spinningupüügivõistlus Suure-Jaani paisjärvel.
         Registreerimine 07.00, teave 51 62 752 Heino Johanson
          

          1 august: Õngitsemisvõistlus "Suur Võistuõngitsemine" Suure-Jaani paisjärvel.
          Registreerimine 07.00, teave 51 62 752 Heino Johanson