MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga tegemised.

 

MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga on asutatud 1999 aastal ja registreeritud mittetulundusühinguna 2002 aastal. Kalastusklubi liikmeteks on 25 kohalikku kalameest.

MTÜ Kalastusklubi Suure-Jaani Säga" on võtnud oma südameasjaks, et Suure-Jaani paisjärv pakuks silmailu nii oma linna elanikele kui ka meie linna külalistele. Klubi on organiseerinud igal aastal kolme kalapüügivõistlust, mis on kantud kalastaja aastakalendrisse.

Traditsioonilised kalapüügivõistlused mida klubi korraldab on Vastlaahven, Spinningupüügivõistlus ja Suur Võistuõngitsemine. Kalapüügivõistluste ajal püüti järvest välja väga vähe kala. Enamasti püüti välja väikeseid särgi ja ahvenaid. 2006 aastal kirjutasime projekti „Suure-Jaani paisjärve kalanduslik analüüs ja soovitused tegevusteks“.45 000.- krooniga toetas seda Keskkonnainvesteeringute keskus ja 5000.- krooni andis Suure-Jaani Vallavalitsus.

Uuringute põhjal soovitati järve asustada haugi, kuna toitu röövkaladele on piisavalt.

2007 aastal kirjutasime projekti “Haugide asustamine Suure-Jaani paisjärve“. KIK toetas projekti 11 000.- krooniga ja Suure-Jaani Vallavalitsus lisas 5000.- krooni ja kalastusklubi 1500.- krooni.

Suure-Jaani paisjärve toodi 1205 haugi.

Lahmuse paisjärve taasavamisele 2008 aasta septembrikuul kutsuti ka Kalastusklubi Säga liikmed

Kalamehed püüdsid Suure-Jaani paisjärvest mõned ahvenad, latikad ja haugi,ning lasid need Lahmuse järve. Oktoobrikuul 2009 aastal tõime Lahmuse paisjärve 200 samasuvist linaskit ja 150 karpkala. Pühajärve 2009 aasta KULDKALA võistlusel õnnestus Kalastusklubi Säga 333 võistkonnal saavutada teine koht ja auhinnaks saadi reis Soome Riistina kalapüügivõistlusele.

2009 aasta hilissügisel tuli kalastusklubi liikmetel ette võtta Suure-Jaani paisjärve tammilaudade ja põhjaklapi vahetus, kuna põhjaklapp lasi vett läbi.Töökäigus koristati ka järve ümbrus ja uuendati ka paadisild.

2009 aastal kirjutasime projekti Suure-Jaani paisjärve eutrofeerumise peatamine.KIK toetab projekti 289 680.- krooniga ja Suure-Jaani Vallavalitsus 51 120.- krooniga. Projekti raames niidetakse 2010 ja 2011 aastal Suure-Jaani paisjärvest välja, seal vohama hakanud veetaimed.

 

 

Heino Johanson

MTÜ Kalastusklubi juhatuse liige

    MTÜ Säga tegemised